Technologie přenosu tepla a chladu

Technologie přenosu tepla a chladu

Popis technologie

Jedná se o zařízení, které slouží k výměně  energie mezi soustavami a objekty o různých parametrech. Podle pracovního média lze technologie přenosu tepla a chladu (výměníky) dělit do dvou základních skupin: beze změny fáze (např. výměník vzduch-vzduch, spaliny-voda, olej-voda) nebo se změnou fáze (v nich dochází ke změně skupenství, tj. kondenzaci nebo odpaření, jedné látky, např. kondenzátor páry chlazený vodou). Podle konstrukce teplosměnné plochy jsou nejčastěji používány výměníky deskové nebo trubkové. V domácnostech se s výměníky setkáme u otopných soustav (kotel, radiátory), v chladničkách (výparník a kondenzátor) a v klimatizačních jednotkách. Ve většině automobilů pak s chladičem motoru atd.

Pro správnou funkci přenosu tepla z jednotlivých typů výměníků je zapotřebí vhodný návrh návazných technologií a zařízení (oběhová čerpadla, dvoucestné a třícestné ventily, klapky, filtry, expanzní a akumulační nádoby atd.), které následně mohou tvořit ucelený technologický prvek výměníkové stanice

Výměníky tepla

Jsme autorizovaný distributor a servisní partner významného světového technologického lídra v oblasti výroby a vývoje deskových a trubkových výměníků tepla společnosti Alfa Laval.

Pájené deskové výměníky tepla

Mědí pájené deskové výměníky tepla jsou kompaktní jednotky, které zajišťují efektivní přenos tepla a jsou schopny odolat vysokém tlaku a teplotě. Pájené deskové výměníky tepla jsou vhodné pro řadu aplikací v oblasti centrálního zásobování teplem, vytápění, chlazení, kondenzace a přípravy teplé vody.

Celonerezové deskové výměníky tepla

Celonerezové deskové výměníky tepla jsou vyrobeny ze 100% nerezové oceli a poskytují efektivní přenos tepla. Jsou bezúdržbové a poskytují dlouhou životnost. Otevírají nové obzory u aplikací, kde hrají zásadní roli odolnost vůči únavě tlakem, vysokým teplotám, korozi a hygienickým předpisům. Takovými aplikacemi jsou v oblasti vytápění systémy využívající chladiv, která korozně napadají měď, topné systémy používající korosivní vodu nebo sanitární systémy s vysokými požadavky na čistotu vody.

Rozebíratelné deskové výměníky tepla

Rozebíratelné deskové výměníky tepla zajišťují účinný přenos tepla v kompaktním zařízení s malými rozměry. Jednotky mají flexibilní design a jsou snadné na obsluhu a údržbu. Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou klíčovými komponenty při ohřevu, chlazení, rekuperaci tepla a kondenzaci v různých odvětvích průmyslových aplikací. Rovněž se využívají u systémů centrálního zásobování teplem, vytápění, přípravy teplé vody a solárních systémů, chlazení mléčných výrobků a potravin.

Trubkové výměníky tepla

Trubkové výměníky tepla se skládají ze svazku trubkovnic či trubkovnice stočené ve spirále uvnitř trubkového opláštění. Jsou určeny pro všeobecné použití výměny tepla, kdy mohou pracovat jako chladiče, ohřívače, kondenzátory, vařáky, odparky, spalinové výměníky apod. 

Atmosférické chladiče

Suché atmosférické chladiče mají vhodné uplatnění tam, kde potřebujeme zajistit teplotu výstupní kapaliny blízkou teplotě vzduchu okolí. Systémy jsou tlakově uzavřené, lze využít pro chlazení vody nebo vodních směsí vč. glykolu, mají široký rozsah výkonů a hlučností, flexibilní konstrukci, snadnou instalaci a údržbu, možnost volby AC či EC ventilátorů a použití v kombinace s chladícími jednotkami (tzv. freecooling). V případě doplnění o sadu vodního skrápění lze chladicí rozsah jednotlivých výkonových variant významně zvýšit. V takovém případě se jedná o adiabatické chladiče kapalin a adiabatické kondenzátory. Naše společnost je autorizovaným distributorem atm. chladičů divize značky Alfa Laval, která vlivem akvizice přešla v roce 2019 pod majetkovou kontrolu jednoho ze světových lídrů v této oblasti společnosti LU-VE.
 

Chladící věže

Chladicí věže z pravidla slouží k ochlazování použité chladicí vody nebo jiné kapaliny na teplotu až 23 °C (letní maximum), pro nižší teploty je pak doporučován jiný způsob chlazení. Při použití této technologie je zapotřebí dbát na hlídání kvality vody a zabezpečení proti mrazové ochrany. Naše společnost spolupracuje v této oblasti s řadou významných světových výrobců, kdy jsme schopni zprostředkovat optimalizaci návrhu vhodného řešení.
 

Kompresorové chlazení

Dle způsobu použití lze navrhnout vzduchem, nebo vodou chlazené jednotky. 
U vzduchem chlazených jednotek se jedná o nejběžnější kompresorové chlazení, při kterém ventilátorem nasávaný okolní vzduch ochlazuje žebrovku kondenzátoru, v níž kondenzuje chladivo. funguje samostatně bez nutnosti připojování na sekundární okruh pro chlazení kondenzační strany a tvoří tak kompaktní celek. 
Kondenzátor u vodou chlazené jednotky je ochlazován sekundárním vodním okruhem (centrální či speciální okruh s vlastním chladičem). Jedná se o optimální řešení v kombinaci se zapojením do již vybudovaného centrálního chladicího okruhu, nebo v případech, kdy nelze umístit venkovní vzduchem chlazenou jednotku (nedostatek prostoru, limitace hlučnosti atd.).
Naše společnost nabízí a dodává kompresorové chladicí jednotky italského výrobce MTA, který je u nás distribuován partnerskou společností Veskom, spol. s r. o.

Spalinové výměníky tepla

Spalinové výměníky tepla primárně slouží k rekuperaci tepla z energetických a průmyslových technologií. Jedná se o výměníky tepla plyn-plyn, plyn-kapalina, kapalina-kapalina. Jsou vhodné k instalaci do kouřovodů u spalovacích motorů, kotlů a k rekuperaci tepla z výrobních procesů.
V této oblasti spolupracujeme s vícero výrobci, kdy vždy volíme optimální konstrukci a provedení dle konkrétních potřeb způsobu užití.