O technologii kogenerace a trigenerace

Kogenerace kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv. Trigenerace je specifický druh kogenerace, kde se společně vyrábějí nejen teplo a elektřina, ale i chlad, což umožňuje další zvýšení účinnosti využití energie paliv nebo sluneční energie.

 

Kogenerace

Kogenerace (CHP z anglického combined heat and power) vyjadřuje kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla (KVET). Díky vyšší účinnosti využití primárního paliva je kogenerace efektivnějším způsobem výroby energií oproti klasickým teplárenským provozům.

V České republice patří kogenerace mezi podporované zdroje energie. Její podpora je legislativně zakotvena v zákoně o podporovaných zdrojích, podle které se stanoví množství elektřiny z KVET, na kterou se vztahuje podpora.

Realizace podpory probíhá formou tzv. zelených bonusů k ceně elektřiny z vysokoúčinné KVET. Tyto bonusy jsou stanoveny jako pevné ceny pro jednotlivé typy zdrojů KVET a jejich výše je každoročně určována cenovým rozhodnutím ERÚ.

CHP engineering s.r.o. se zabývá realizací kogeneračních jednotek (KGJ) tzv. na klíč, tzn. včetně vypracování realizační projektové dokumentace, všech periferií a vyvedení výkonu.
Spolupracujeme s výrobci kogeneračních jednotek MWM, CATERPILLAR, VIESSMANN a BOSCH.
Vstupním palivem těchto KGJ je buď zemní plyn, nebo bioplyn.
Výkonové řady se pohybují v rozmezí 100 kWe – 4 MWe.
Pro více informací nás prosím kontaktujte

Kontakty

 

Trigenerace

Trigenerace (CCHP z anglického combined cooling, heat and power) vyjadřuje kombinovanou výrobu elektrické energie, tepla a chladu. Jedná se o kogenerační jednotku, doplněnou o absorpční chiller (chladící jednotku) pro výrobu chlazené vody z tepla, generovaného kogenerační jednotkou.

CHP engineering s.r.o. na poli absorpčních chladících jednotek a absorpčních tepelných čerpadel v české republice a na slovensku zastupuje předního světového výrobce těchto zařízení, společnost THERMAX.
THERMAX Group působí na celosvětovém trhu prostřednictvím 27mi mezinárodních kanceláří a 14ti výrobních závodů. Svojí přítomností pokrývá 86 zemí a podporuje své zákazníky prostřednictvím rozsáhlé prodejní a servisní sítě rozšířené po Asii, Středním východě, Africe, Rusku, Evropě, USA a Jižní Americe.

Více informací o absorpci naleznete v sekci absorpční chladící jednotky a absorpční tepelná čerpadla.