Klimatizace a tepelná čerpadla

V rámci produktového portfolia klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel se zaměřujeme převážně na průmyslová řešení. Z velké části se jedná o zařízení, která jsou navrhována na míru podle specifických požadavků a mohou být instalovány i v těžkých podmínkách. Vždy se snažíme o optimální návrh řešení, kdy mezi hlavní ukazatele vhodnosti použití těchto technologií patří záměr investorů o snižování dopadu zátěže na životní prostředí (snížení energetického zatížení, dosažení vyšších výkonů, nižší náklady na provoz a údržbu, lepší pracovní podmínky s dopadem na výkonnost zaměstnanců atp.).
V tomto segmentu zatím převážně zastupujeme společnosti AHI Carrier a Viessmann.
 

Klimatizace

Jedná se o zařízení upravující teplotu a případně i vlhkost vzduchu uvnitř určitého objektu. Nejedná se tedy o ventilaci vzduchu (výměna vzduchu za čerstvý nasávaný z exteriéru). Dle druhu použití lze volit mezi klimatizací mobilní (základní a dočasné řešení, které lze použít bez většího instalačního zásahu), invertorovou splitovou klimatizaci a multisplitovou invertorovou klimatizaci. 

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo přeměňuje energii uloženou ve vzduchu, zemi a vodě na teplo pro vytápění. A nejen to – v kombinaci se zásobníkem na teplou vodu zajišťuje spolehlivě i ohřev teplé vody. Energie z výše zmíněných tří obnovitelných zdrojů je neustále pro nás všechny k dispozici.