Adiabatické chladiče kapalin

K adiabatickému zvlhčení se nepoužívá rozstřik vody před lamelami, ale k ochlazení speciální výplň, kterou protéká voda. Tento způsob zaručuje, že se voda nedostane na povrch lamel výměníku - tam, kam nepatří. Není ani potřeba drahá úprava vody a povrchu lamel, které potom jejich skrápění umožní.Vzduch se při průchodu touto zaplavenou výplní adiabaticky ochlazuje a při tom na povrch lamel výměníku chladiče se žádná voda nedostává. Neodpařená voda je zachycována ve žlabu pod výplní a volně odtéká. Protože není chemicky upravována, lze ji dále využít jako užitkovou.

Výhody chladiče s adiabatickým ochlazením nasávaného vzduchu v porovnání se suchými chladiči

  •  K adiabatickému podchlazení dochází ve výplni, která je k tomuto účelu navržena – žádná voda (ani kapky) na lamelách výměníku.
  •  Řídící jednotka pouští vodu jen v případě nutnosti.
  •  Neodpařená voda může být použita jako užitková – není ošetřena chemicky.
  •  Výrazné snížení zabrané plochy v porovnání se suchými chladiči.
  •  Snížení počtu kusů a tím i snížení dalších instalačních a provozních nákladů v porovnání se suchými chladiči.
  •  Možnost řízení výstupní teploty s pomocí ventilátorů ovládaných frekvenčním měničem.
  •  Možnost řízení hladiny hluku během nočního provozu s pomocí ventilátorů ovládaných frekvenčním měničem.
Loading...

Děkujeme,
zpráva byla úspěšně odeslána

Máte dotaz k produktu Adiabatické chladiče kapalin?